CAC

Centre for Astrophysics and Cosmology

Stjarnvísindafélag Íslands
The Icelandic Astronomical Society
Dunhaga 5, 107 Reykjavík, Iceland
Kt: 710112-1500Stjórn

Formaður: Kári Helgason
Ritari: Snævarr Guðmundsson
Gjaldkeri: Sævar Helgi Bragason

Endurskoðendur:
Þorsteinn Þorsteinsson
Þorsteinn Vilhjálmsson
Lög

1. Félagið heitir Stjarnvísindafélag Íslands. (Enskt heiti: The Icelandic Astronomical Society.)

2. Markmið félagsins er að efla stjarnvísindi á Íslandi.

3. Til þess að ná markmiðum sínum mun félagið meðal annars:

  (a) Stuðla að vexti og viðgangi rannsókna í stjörnufræði og stjarneðlisfræði.
  (b) Efla kynni íslenskra stjarnvísindamanna innbyrðis og við aðra áhugamenn um stjarnvísindi í landinu.
  (c) Vera vettvangur fræðslu og skoðanaskipta um stjarnvísindaleg efni, meðal annars með því að halda ráðstefnur og umræðu- og fyrirlestrafundi og gefa út fréttabréf.
  (d) Stuðla að auknum samskiptum íslenskra og erlendra stjarnvísindamanna, koma fram fyrir hönd félagsmanna á erlendum vettvangi og vera aðili að alþjóðasamtökum og alþjóðasamvinnu á sviði stjarnvísinda.
  (e) Fylgjast með kennslu í stjörnufræði í íslenskum skólum og stuðla að framförum á því sviði.
  (f) Beita sér fyrir aukinni almenningsfræðslu um stjarnvísindin og sögu þeirra.
4. Félagar geta orðið allir þeir sem lokið hafa háskólaprófi í stjarnvísindum eða öðrum skyldum greinum. Þeir sem óska að gerast félagar skulu sækja um það til stjórnar. Rísi ágreiningur um aðild að félaginu, sker aðalfundur úr.

5. Stjórn félagsins skal skipuð þremur mönnum. Hver stjórnarmaður er kosinn til tveggja ára í senn. Formaður er kosinn sérstaklega, en stjórnin skiptir sjálf með sér verkum að öðru leyti. Skal formaður kosinn annað árið, en hitt árið skal kjósa tvo stjórnarmenn. Kosningarnar fara fram á aðalfundi.

6. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Hann skal haldinn í nóvember eða desember ár hvert og til hans boðað bréflega með að minnsta kosti viku fyrirvara. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
  (1) Kosning fundarstjóra og ritara.
  (2) Skýrsla stjórnar flutt.
  (3) Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til afgreiðslu.
  (4) Lagabreytingar.
  (5) Kosning stjórnarmanna.
  (6) Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga til eins árs.
  (7) Ákvörðun árgjalds.
  (8) Önnur mál.
Aðalfundur telst löglegur ef löglega er til hans boðað. Á fundinum ræður einfaldur meirihluti úrslitum nema annað sé tekið fram í félagslögum.

7. Starfsár félagsins og reikningsár skulu vera milli aðalfunda.

8. Lagabreytingar geta aðeins orðið á aðalfundi og skulu tillögur þar að lútandi sendar út með fundarboði aðalfundar. Lagabreytingar öðlast því aðeins gildi að þær hafi hlotið að minnsta kosti 2/3 greiddra atkvæða.


  (Lögin voru upphaflega samþykkt á stofnfundi félagsins 2. desember 1988. Þeim var lítillega breytt (4. og 6. grein) á aðalfundi 8. desember 2007 og aftur (6. grein) á aðalfundi 1. desember 2018.)Félagar
(stofnfélagar eru merktir með stjörnu)

Aðalbjörn Þórólfsson
Anna S. Árnadóttir (anna@astro.lu.se)
Árdís Elíasdóttir (ardise@gmail.com)
Ása Skúladóttir (asa@astro.rug.nl)
Birgir Urbancic Ásgeirsson (bua1@hi.is)
Einar H. Guðmundsson* (einar@hi.is)
Einar Júlíusson*
Guðjón Henning Hilmarsson (ghh9@hi.is)
Guðlaugur Jóhannesson (gudlaugu@hi.is)
Guðmundur Kári Stefánsson (gws5257@psu.edu)
Gunnlaugur Björnsson* (gulli@hi.is)
Haraldur P. Gunnlaugsson (hpg@phys.au.dk)
Helgi Freyr Rúnarsson (helgi.runarsson@gmail.com)
Hróbjartur Þorsteinsson
Ingólfur Ágústsson (ingolfur@bu.edu)
Jóel K. Friðriksson
Jón Emil Guðmundsson (jegudmunds@gmail.com)
Jón Hafsteinn Guðmundsson (jongudm@gmail.com)
Karl H. Jósafatsson* (karl@mh.is)
Karl Jóakim Rosdahl (joki@strw.leidenuniv.nl)
Kári Helgason (helgason@hi.is)
Kári Indriðason (kariindridason@gmail.com)
Kjartan Marteinsson (kjm2@hi.is)
Kristín Björg Arnardóttir (kristinbjorga@gmail.com)
Kristján Jónasson (jonasson@hi.is)
Lárus Thorlacius (lth@hi.is)
Margrét Ó. Björnsdóttir
Niels Karlsson (niels@ma.is)
Ottó Elíasson (ottoel@phys.au.dk)
Óskar Hólm Halldórsson
Páll Jakobsson (pja@hi.is)
Róbert J. Magnus (robmag@hi.is)
Snævarr Guðmundsson (snaevarr@mmedia.is)
Steinn Sigurðsson (steinn@astro.psu.edu)
Sverrir Guðmundsson (sverrirstjarna@gmail.com)
Sævar Helgi Bragason (saevarhb@gmail.com)
Tryggvi Tryggvason (kibbi10@gmail.com)
Vésteinn Þórsson (thorsson@systemsbiology.org)
Vilhelm S. Sigmundsson (vilhelm@verslo.is)
Þorsteinn Sæmundsson* (halo@hi.is)
Þorsteinn Vilhjálmsson* (thv@hi.is)
Þorsteinn Þorsteinsson (thor@vedur.is)
Þór Jakobsson (thor.jakobsson@gmail.com)
Þórir Sigurðsson* (thorir@unak.is)
Örnólfur E. Rögnvaldsson (ornolfur.rognvaldsson@gmail.com)

Látnir félagar:
Guðmundur Arnlaugsson stærðfræðingur
Guðmundur G. Bjarnason háloftafræðingur
Þorvaldur Ólafsson eðlisfræðingur

 • Home
 • Research
 • News
 • People
 • Teaching
 • Visitors
 • Astronomy Picture of the Day

  The Icelandic Astronomical Society

  Leirvogur Magnetic Observatory

  Nordic Optical Telescope

  NORDITA